Tin tức
Xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2022 (04/01/2023 08:40 AM)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 61/TB-TTCNSH

                      An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022


  THÔNG BÁO
Xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2022

    Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-SKHCN ngày 11/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2022, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng
    Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2022 là 06 viên chức. 
2. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
a. Đối tượng:
    Người tốt nghiệp Đại học trở lên theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.
b. Về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký, các biểu mẫu có liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 16/KH-TTCNSH ngày 31/10/2022 của Trung tâm Công nghệ sinh học trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và công nghệ (sokhcn.angiang.gov.vn) và website (congnghesinhhoc-biotech.vn).
3. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
a. Hình thức: Theo hình thức xét tuyển (theo Kế hoạch số 16/KH-TTCNSH ngày 31/10/2022 của Trung tâm Công nghệ sinh học).
b. Nội dung:
- Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và tiêu chuẩn xét nêu trên.
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển. Trình tự, hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển của Kế hoạch số 16/KH-TTCNSH ngày 31/10/2022 của Trung tâm Công nghệ sinh học.
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
a. Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 01/03/2023 đến 31/03/2023.
b. Địa điểm xét tuyền: tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang.
* Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/02/2023 trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.
* Địa điểm nhận hồ sơ: Văn Phòng đại diện Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 269A đường Nguyễn Thái Học – Phường Mỹ Hòa – Thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang. SĐT: 0269.3953631 hoặc 0909266699 (ông Nguyễn Đoàn Vũ Tuyền).
 
Nơi nhận:   
- Báo An Giang;
- Sở KH và CN;
- Ban Biên tập Cổng thông tin Sở KH&CN;
- BGĐ Trung tâm;
- Lưu: VT.

                                                       GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
  
                                                  Nguyễn Hoài Vững
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499