Tin tức
Xây dựng vườn bảo tồn cây ăn trái đặc thù của An Giang giai đoạn 2021 - 2023 (11/12/2023 15:10 PM)
    Nhằm bảo tồn và phát triển các giống cây ăn trái đặc thù của tỉnh An Giang từ sản phẩm của các đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển các loại cây ăn quả vùng Bảy Núi phục vụ du lịch tỉnh An Giang” của GS.TS Trần Văn Hâu và đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng các giống bản địa và phát triển các giống cây ăn quả tiềm năng phục vụ phát triển ngành cây ăn quả cho tỉnh An Giang” của Ths. Nguyễn Nhật Trường. Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang phối hợp cùng Ban quản lý Khu di tích Văn hóa Óc Eo thực hiện nhiệm vụ Xây dựng vườn bảo tồn cây ăn trái đặc thù của An Giang”giai đoạn 2021 - 2023 với mục tiêu lưu giữ và chăm sóc các giống cây ăn trái trong mô hình tại Trung tâm Công nghệ sinh học và Khu di tích Văn hóa Óc Eo. 
    Nhiệm vụ đã xây dựng được 02 (hai) mô hình vườn cây ăn trái tại Trung tâm Công nghệ sinh học và Ban quản lý khu di tích Óc Eo.

z4962868789444_3f2b650bdc93dafda1725a6af7875c92.jpg

z4962868804082_83bbefca343b52042be68eb8bdfada66.jpg
Hình 1. Mô hình vườn cây ăn trái tại Óc Eo

z4962868799632_d24447208978fa010b9a5d7683466cff.jpg

z4962868801197_c9e295eca07856f021d820a0c04a8762.jpg
Hình 2 . Mô hình vườn cây ăn trái tại TT.CNSH
Trong quá trình chăm sóc đã lựa chọn những cây bố mẹ khỏe để tiến hành nhân giống các giống cây ăn trái bằng phương pháp chiết cành, …

z4962874803110_6665bb5909c0c8099becabe0ebeeffcd.jpg

z4962874797576_7a43407b2944769cb24cc48971538776.jpg
Hình 3. Nhân giống một số giống cây ăn trái trong mô hình
   Thời gian tới trung tâm Công nghệ sinh học An Giang tiếp tục phối hợp với Ban quản lý khu di tích Văn hóa Óc Eo, tiến hành nhân giống các giống cây ăn trái trong mô hình với số lượng nhiều hơn nhằm cung cấp cây giống cho nông dân có nhu cầu tại địa phương cũng như quảng bá thu hút khách du lịch đến với mô hình trồng cây ăn trái tại Khu di tích Văn hóa Óc Eo.
Nguyễn Huỳnh Hoa Lý
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499