Tin tức
Hội nghị thông tin, phổ biến kiến thức với chủ đề “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (05/09/2023 13:17 PM)
   Sáng ngày 31/8/2023, tại Hội trường (lầu 1) Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị thông tin, phổ biến kiến thức với chủ đề “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (Hội nghị) do TS. Đoàn Ngọc Phả - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có khoảng 50 đại biểu đại diện Phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, nhân viên thuộc các Hội, Tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, chia sẻ kiến thức có liên quan qua 02 chuyên đề: “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững” do TS. Nguyễn Hữu Thanh - Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang trình bày và “Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh” do TS. Đoàn Ngọc Phả - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trình bày. 
   Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi về hiện trạng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh, phương hướng triển khai trong thời gian tới; đặc biệt là các hoạt động liên kết, hợp tác nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; chú trọng bảo hộ tài sản trí tuệ, thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để góp phần phát triển KT-XH của địa phương.
   Hội nghị là một trong những hoạt động thuộc Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 36-NQ/TW của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, trên cơ sở Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 27/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW./. 
Phạm Danh Tướng
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499