Tin tức
Về việc mời chào hàng cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học (23/03/2023 14:31 PM)

          SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
              TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC  Số: 11A/TB-TTCNSH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        An Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2023

 
 
THÔNG BÁO
Về việc mời chào hàng cung cấp vật tư nông nghiệp
tại Trung tâm Công nghệ sinh học
   Căn cứ Kế hoạch số 03A/KH-TTCNSH ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học về việc mua vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học được phê duyệt ngày 23/3/2023.
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang xin thông báo đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học như sau:
1.     Chi tiết nội dung:

TT

Nội dung

ĐVT

Quy cách

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Phân hữu cơ vi sinh Humic Acid Poweder

gói

1 kg/gói

90

 

 

2

Phân chuồng

bao

50 kg/bao

50

 

 

3

Trichoderma Điền Trang

gói

0,5 kg/gói

17

 

 

4

Xơ dừa

bao

30 kg

100

 

 

5

Tro trấu

bao

25 kg

100

 

 

6

Vôi bột nông nghiệp Dolomite

bao

25 kg

20

 

 

7

Rơm

cuộn

15 kg

50

 

 

8

Phân bón Đầu trâu NPK 16-16-8

bao

50 kg

4

 

 

9

Phân DAP Đình Vũ

bao

50 kg

3

 

 

10

Phân urê Cà Mau

bao

50 kg

2

 

 

11

Phân bón lá hữu cơ HLC 16

chai

500 ml

40

 

 

12

Chế phẩm Nano bạc đồng HCL

chai

500 ml

35

 

 

13

Thuốc trừ sâu sinh học Thảo Mộc HCL

chai

500 ml

15

 

 

14

Vận chuyển vật tư

(Long Xuyên – Vĩnh Bình, Châu Thành)

Chuyến

 

01

 

 

15

Vận chuyển vật tư

(Long Xuyên – Óc Eo, Thoại Sơn).

Chuyến

 

01

 

 

Tổng cộng2. Địa điểm:
   Khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
   Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (số 269A Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) chậm nhất 14h00 ngày 29/3/2023. Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch, điện thoại: 02963.953.631 hoặc email theo địa chỉ: ttcnshangiang@gmail.com.
   Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                  GIÁM ĐỐC
 
 
 
  
                                             Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499