Tin tức
Về việc mời chào hàng cung cấp vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học (08/05/2023 08:23 AM)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 
                Số: 18A/TB-TTCNSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         An Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2023

   
THÔNG BÁO
Về việc mời chào hàng cung cấp vật tư hóa chất
tại Trung tâm Công nghệ sinh học .
 
    Căn cứ Kế hoạch số 04A/KH-TTCNSH ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học về việc mua vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
    Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học được phê duyệt ngày 05/5/2023.
    Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang xin thông báo đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để cung cấp vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học như sau:
1.     Chi tiết nội dung:

STT

Tên hàng

Xuất xứ

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

 

a. Hóa chất

 

 

 

 

 

1

MgSO4.7H2O

TQ

500 g/chai

2

 

 

2

KH2PO4

TQ

500 g/chai

2

 

 

3

(NH4)2SO4

TQ

500 g/chai

2

 

 

4

CaCl2. 2H2O

TQ

500 g/chai

2

 

 

5

Muối Canxi

Ấn  Độ

500 g/chai

2

 

 

6

H3BO3

TQ

500 g/chai

2

 

 

7

MnSO4.4H2O

TQ

500 g/chai

2

 

 

8

ZnSO4.7H2O

TQ

500 g/chai

2

 

 

9

KI

TQ

500 g/chai

2

 

 

10

CoCl2.6H2O

TQ

100 g/chai

2

 

 

11

Đồng(II) sulfat ngậm nước CuSO4.5H2O

TQ

500 g/chai

2

 

 

12

Na2MoO4.2H2O

TQ

500 g/chai

2

 

 

13

Na2EDTA. 2H2O

TQ

250 g/chai

2

 

 

14

KCl

TQ

500 g/chai

2

 

 

15

Myo-inositol (đặt 8-10 tuần)

Sigma

100 g/Chai

2

 

 

16

Thiamin (B1) (đặt 8-10 tuần)

Sigma

100 g/Chai

3

 

 

17

Pyridoxine (B6) (đặt 8-10 tuần)

Sigma

25 g/Chai

2

 

 

18

Biotin (H) (đặt 8-10 tuần)

Sigma

1 g/Chai

2

 

 

19

NIACIN (Nicotinic Acid) (đặt 8-10 tuần)

Sigma

100 g/Chai

3

 

 

 

b. Vật tư hỗ trợ

 

 

 

 

 

1

Thun buộc

VN

Kg

20

 

 

2

Khẩu trang

VN

Hộp

50

 

 

3

Găng tay

VN

Hộp

20

 

 

 

c. Chất phụ gia khác

 

 

 

 

 

1

Agar

VN

500g/bịch

20

 

 

2

Cồn 96 (bao gồm can)

VN

lít

200

 

 

TỔNG ĐÃ BAO GỒM VAT2. Địa điểm:
    Khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
    Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (số 269A Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) chậm nhất 14h00 ngày 15/5/2023. Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch, điện thoại: 02963.953.631 hoặc email theo địa chỉ: ttcnshangiang@gmail.com.
     Trân trọng./.

  Nơi nhận:
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                       GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
                                                 Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499