Tin tức
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỈNH AN GIANG (06/06/2023 11:32 AM)
   Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được thành lập vào tháng 8 năm 2012.

1.jpg

   Trung tâm có chức năng thực hiện nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, các dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, cụ thể trong các lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sau thu hoạch và chế biến, công nghệ sinh học phục vụ y dược và môi trường.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

   Hiện nay, Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang gồm 04 phòng ban và 01 khu như sau:
  -  Phòng Tổ chức hành chính và kế hoạch
  - Phòng Công nghệ sinh học thực phẩm, dược phẩm và môi trường
  - Phòng Công nghệ sinh học nông nghiệp
  - Ban quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ sinh học
  - Khu sản xuất thực nghiệm
   Trung tâm đang nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng của An Giang như rượu vang thốt nốt, trà chùm ngây, rượu đông trùng hạ thảo, các giống cây trồng, các chế phẩm vi sinh sử dụng trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, các sản phẩm phục vụ lĩnh vực chăn nuôi…
Liên hệ:
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang
VP đại diện: 269A, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, An Giang
Web: congnghesinhhoc-biotech.vn
Email: ttcnshangiang@gmail.com
Tel: 02963 953 631
Nguyễn Hoàng Nam – Phòng CNSH Thực phẩm, Dược phẩm và Môi Trường
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499