HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020  (07/10/2020 19:06 PM)
Ngày 11/9/2020 Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo tổng kết “Chương trình Khoa học và Công nghệ về Phát triển Công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020” tại Trung tâm (ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỈNH AN GIANG  (06/07/2020 19:10 PM)
Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) An Giang có nhiệm vụ chính là tập trung nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học cây trồng, chăn nuôi và thú y, thực phẩm - dược phẩm và môi trường, nấm ăn và nấm dược liệu, thủy sản và hợp tác trong và ngoài nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỈNH AN GIANG  (06/07/2020 19:01 PM)
Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) An Giang có nhiệm vụ chính là tập trung nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học cây trồng, chăn nuôi và thú y, thực phẩm - dược phẩm và môi trường, nấm ăn và nấm dược liệu, thủy sản và hợp tác trong và ngoài nước.

Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang: Nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm nổi bật  (12/12/2019 18:29 PM)
Với đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao và được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu khá hiện đại, Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) An Giang đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm nổi bật như: sinh sản nhân tạo giống cá heo, thực phẩm chức năng và trà túi lọc từ cây chùm ngây, rượu vang thốt nốt và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo, các sản phẩm vi sinh, các quy trình canh tác theo hướng an toàn…

Ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp bền vững  (04/12/2019 14:32 PM)
Ngày 22/11/2019, Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng CNSH trong sản xuất NN bền vững”tại Trung tâm (ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất khoai môn giống từ cây cấy mô phù hợp điều kiện tỉnh An Giang”  (06/11/2019 18:52 PM)
Ngày 29/10/2019, Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất khoai môn giống từ cây cấy mô phù hợp điều kiện tỉnh An Giang” tại Trung tâm (ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Tập huấn “Quy trình trồng cải tòa xại và sản xuất dưa cải muối chua đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”  (06/11/2019 18:43 PM)
Ngày 10/10/2019, Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn “Quy trình trồng cải tòa xại và sản xuất dưa cải muối chua đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” tại Trung tâm (ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trung tâm Công nghệ sinh học xét tuyển viên chức năm 2019  (28/10/2019 18:56 PM)
Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-SKHCN ngày 20/8/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

TRÀ CHÙM NGÂY HERBAGI – TRÀ DƯỢC LIỆU CHO MỌI NHÀ  (24/09/2019 18:57 PM)
Năm 2015, Phòng Công nghệ sinh học Thực phẩm, Dược phẩm và Môi trường - Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang thực hiện nghiên cứu khảo nghiệm “Nghiên cứu sản xuất trà chùm ngây túi lọc” trong phòng thí nghiệm và theo kết quả bước đầu sau khi thu thập ý kiến đánh giá của người tiêu dùng cho thấy sản phẩm trà chùm ngây túi lọc có khả năng sản xuất ở quy mô lớn và thương mại hóa.

Lớp tập huấn “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong lai tạo, chọn giống dưa leo và khổ qua rừng có tiềm năng dược liệu”  (25/08/2019 18:28 PM)
Ngày 14/8/2019, Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong lai tạo, chọn giống dưa leo và khổ qua rừng có tiềm năng dược liệu” tại Trung tâm (ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499