Tin tức
Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất khoai môn giống từ cây cấy mô phù hợp điều kiện tỉnh An Giang” (06/11/2019 18:52 PM)
   Ngày 29/10/2019, Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất khoai môn giống từ cây cấy mô phù hợp điều kiện tỉnh An Giang” tại Trung tâm (ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

IMG_3890.jpg

   Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học cùng với lãnh đạo các phòng/ khu và các thành viên khác tham dự hội thảo.
   Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Thiện Linh - Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Bà Lê Ngọc - Kế toán phòng Kế hoạch tài chính, Bà Trần Ngọc Phương Anh - Trưởng Khu Sản xuất thực nghiệm (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ), đại diện các phòng kinh tế, trung tâm khuyến nông, trạm khuyến nông, hội nông dân và các nông dân tiêu biểu đã tham dự hội thảo.
   Ông Nguyễn Hoài Vững đại diện Trung tâm Công nghệ sinh học phát biểu khai mạc hội thảo.

IMG_3871.jpg

   ThS. Lê Phan Đình Quí trình bày báo cáo “Nghiên cứu nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô“.
   ThS. Đỗ Thành Đạt trình bày báo cáo “Kỹ thuật trồng khoai môn nuôi cấy mô“.
   ThS. Lê Phan Đình Quí báo cáo kết quả Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất khoai môn giống từ cây cấy mô phù hợp điều kiện tỉnh An Giang“.
   Ban tổ chức cùng các đại biểu tham quan ruộng trồng khoai môn nuôi cấy mô tại Trung tâm.

IMG_3895.jpg

   Thông qua các báo cáo và tham quan mô hình thực tế, Ban tổ chức và các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến chủ đề hội thảo vô cùng nhiệt tình và sôi nổi.
   Kết thúc hội thảo, Ban tổ chức và các đại biểu cũng đánh giá được tính hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình. Trung tâm CNSH sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với các cá nhân và đơn vị để triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Lê Thanh Thảo
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499