Tin tức
Hội đồng Sở Khoa học và Công nghệ An giang tổ chức nghiệm thu đề tài cơ sở "Hoàn thiện quy trình nhân giống cây khóm Cayen bằng phương pháp nuôi cấy mô" (16/10/2018 19:17 PM)
    Ngày 02/10/2018 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Hoàn thiện quy trình nhân giống cây khóm Cayen bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ThS. Nguyễn Ngọc Giàu làm chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ là Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang. Hội đồng do Ông Trương Kiến Thọ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang.
   Hội đồng nghe chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trong thời gian qua đạt được như sau: Tìm ra qui trình nhân giống cây khóm Cayen in vitro phù hợp. Đồng thời tạo ra sản phẩm là 500 cây khóm Cayen in vitro. Cây mô sau khi tạo rễ hoàn chỉnh được đem ra thuần dưỡng 1 tuần để thích nghi với điều kiện tự nhiên. Chọn cây mô có chiều cao 4-5 cm, 5-6 lá, 4-5 rễ, tiến hành trồng khảo nghiệm 100 cây khóm cấy mô. Giá thể: Trộn 03 loại xơ dừa, tro, trấu với tỉ lệ 1:1:1, điều kiện trồng che mát 50%, tưới phun mỗi ngày để giữ ẩm. Sau 5 tuần, cây mô cho tỉ lệ sống đạt 85%.
   Các thành viên Hội đồng có ý kiến nhìn chung bài báo cáo tác giả có đầu tư viết Báo cáo tổng kết dưới dạng báo cáo khoa học và đúng theo mẫu quy định của ngành khoa học, tuy nhiên để bài viết có giá trị tham khảo và mạch lạc hơn đề nghị tác giả bổ sung và chỉnh sửa một số ý kiến như sau: Thảo luận thêm các kết quả đạt được để làm rõ hơn các vấn đề cần nghiên cứu và so sánh thêm với các kết quả nghiên cứu có liên quan đến nhiệm vụ, biện luận kết quả nổi bật đạt được trong nghiên cứu của tác giả. Phần kiến nghị cần cụ thể hơn và bổ sung phương án triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ sau khi được Hội đồng đánh giá nghiệm thu.
   Hội đồng đã bỏ phiếu chấm chọn thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở với kết quả đạt loại khá. Ngoài ra, tác giả cần chỉnh sửa và viết lại báo cáo tổng kết nhiệm vụ cho hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo khoa học, in các biểu đồ, hình màu và nộp lại cho Hội đồng (theo biên bản họp hội đồng nghiệm thu), quyết toán, thanh lý và giao nộp sản phẩm đúng theo hợp đồng ký kết chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày tổ chức hội đồng nghiệm thu.

Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp - Trung tâm CNSH
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499