Tin tức
Nhìn lại một năm hoạt động: Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang năm 2016 (20/01/2017 03:38 AM)
Trong năm 2016, với đặc điểm tình hình chung là Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) mới hình thành và trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức của Trung tâm đã thực hiện hoàn thành tốt các nội dung công việc cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng Trung tâm CNSH vẫn đang thực hiện xây dựng: Gói thầu Hệ thống giao thông và thoát nước (giai đoạn 1); Nhà màng, nhà lưới; Trại công nghệ sinh học động vật; Xưởng thực nghiệm và trại nghiên cứu giống thủy sản, kho chứa trung tâm, kho chứa sản phẩm nông lâm nghiệp; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Hệ thống chiếu sáng.

- Dự án tăng cường trang thiết bị Trung tâm CNSH: đang hoàn thiện hợp đồng các cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2016 đợt 2,3,4,5,6. Cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2016 đợt 1,  đã có kết quả thẩm định lại giá gói thầu, đang lập tờ trình trình phê duyệt điều chỉnh dự toán.

- Tham gia 33 cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn và họp mặt; 12 cuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển công nghệ ; 06 hội thảo về khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh; 05 lớp đào tạo, chuyển giao (14 người) thuộc các lĩnh vực: CNSH, vi sinh phân bón và vi sinh thủy sản; 08 lớp tập huấn ngắn hạn. Triển khai thực hiện 40 kế hoạch khảo nghiệm, đã nghiệm thu 12 kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được 70% so với kế hoạch hoạt động của Trung tâm CNSH năm 2016 (30% còn lại do kế hoạch đang thực hiện và thời gian kéo dài qua năm 2017).

- Tiếp tục thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng con giống và hoàn thiện quy trình nuôi dưỡng, nhằm tăng hiệu quả kinh tế của đàn bò thịt tại An Giang”  đã đăng báo, bán hồ sơ thầu mua 45 con bò Brahman thuần thực hiện đề tài tại Trung tâm CNSH An Giang nhưng không có đơn vị nào tham gia đấu thầu. Đang liên hệ một số đơn vị cung cấp bò giống tại Bình Dương và miền Bắc. Đối với thí nghiệm trên bò ở hộ dân thì đã lựa chọn bò cái đủ tiêu chuẩn để thực hiện các thí nghiệm. Tiến hành gieo tinh với 03 dòng tinh Wagyu, Black Angus, Charolais. Đề tài “Khảo nghiệm, chọn tạo các giống hoa và cây kiểng tiềm năng phục vụ phát triển du lịch vùng Bảy Núi, An Giang” đã tiến hành điều tra và thu thập một số giống hoa kiểng.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

+ Đã tiến hành nghiệm thu 12 kế hoạch:(1) Kế hoạch khảo nghiệm Tràm Úc và Bạch Đàn U6 nuôi cấy mô tại Vĩnh Bình; (2) Kế hoạch thu thập và bảo tồn nấm ăn, nấm dược liệu; (3) Kế hoạch thu thập, bảo tồn nguồn gen cây gỗ quý và cây gỗ địa phương tại Trung tâm CNSH tỉnh An Giang; (4) Kế hoạch thu thập, bảo tồn cây ăn trái tại Trung tâm CNSH An Giang; (5) Kế hoạch nghiên cứu quy trình sản xuất giống cỏ VA06 tại Trung tâm CNSH An Giang; (6) Kế hoạch nghiên cứu khảo nghiệm một số giống cỏ mới tại Trung tâm CNSH An Giang; (7) Kế hoạch Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mô cây Cúc Tiger và cây hoa Vạn Thọ; (8) Kế hoạch chuyển giao quy trình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo; (9) Kế hoạch nhận chuyển giao quy trình sản xuất phân bón vi sinh trên rau ăn lá; (10) Kế hoạch thu thập, lưu giữ giống Gừng và Nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô năm 2015 – 2016; (11) Kế hoạch nghiên cứu khảo nghiệm quy trình canh tác cây ba kích, chuối laba và khoai môn giống nuôi cấy mô; (12) Kế hoạch Xây dựng mô hình lai tạo và hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng bò tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân và Chợ Mới năm 2015.

+ Đang tiến hành thực hiện 28 kế hoạch:(1) Kế hoạch khảo nghiệm sản xuất nước Thốt nốt đóng chai; (2) Kế hoạch hoàn thiện quy trình và thương mại hóa sản phẩm trà chùm ngây túi lọc; (3) Kế hoạch nghiên cứu, khảo nghiệm quy trình sản xuất rượu vang nếp than và vang chuối xiêm; (4) Kế hoạch phân lập các giống nấm men lên men rượu vang trái cây; (5) Bảo quản nấm men phân lập Saccharomyces cerevisiae từ thốt nốt tự nhiên và khảo sát các dòng nấm men chịu nhiệt; (6) Thử nghiệm quy trình sản xuất bánh men rượu; (7) Kế hoạch sản xuất phân bón vi sinh quy mô pilot; (8) Kế hoạch thu thập và bảo tồn nguồn gene cây lúa ở An Giang năm 2015- 2016; (9) Kế hoạch Thu thập lưu giữ và phát triển các giống chuối trên địa bàn tỉnh An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô; (10) Kế hoạch nghiên cứu quy trình trồng nấm bào ngư vua, BN hoàng bạch, BN Notaky; (11) Kế hoạch nghiên cứu khảo nghiệm trồng hoa lan gấm; (12) Kế hoạch thử nghiệm quy trình ra ngoi và thuần dưỡng hoa lan nuôi cấy mô; (13) Kế hoạch nghiên cứu trồng khảo nghiệm các giống hoa hồng và hoa ly; (14) Kế hoạch hợp tác chuyển giao quy trình trồng hoa cúc và hoa chuông; (15) Lưu giữ nguồn gen một số giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô năm 2016; (16) Nghiên cứu hoàn thiện và làm chủ quy trình nuôi cấy mô cây dược liệu; (17) Khảo nghiệm mô hình trồng gấc, bầu hồ lô, chanh dây tại khu sản xuất thực nghiệm Vĩnh Bình; (18) Nghiên cứu hoàn thiện và làm chủ qui trình nuôi cấy mô một số giống hoa kiểng năm 2016-2017; (19) Nghiên cứu, bảo tồn, đánh giá tiềm năng phát triển các giống dược liệu từ cây giống nuôi cấy mô; (20) Thử nghiệm quy trình canh tác các giống chuối từ cây giống nuôi cấy mô; (21) Kế hoạch nghiên cứu trồng khảo nghiệm các giống cà chua và dâu tây trong điều kiện nhà lưới; (22) Kế hoạch thu thập và bảo tồn các giống mai tại Trung tâm CNSH tỉnh An Giang; (23) Kế hoạch nghiên cứu khảo nghiệm quy trình sản xuất bánh dinh dưỡng bổ sung khẩu phần ăn cho bò; (24) Kế hoạch tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản; (25) Kế hoạch nghiên cứu, khảo nghiệm quy trình phối trộn thức ăn hỗn hợp TMR trong chăn nuôi bò; (26) Kế hoạch nghiên cứu, khảo nghiệm quy trình chế biến thức ăn cho bò bằng phương pháp ủ chua; (27) Kế hoạch xây dựng mô hình gieo nhân tạo bằng tinh bò có chọn lọc giới tính tại huyện Châu Phú, Phú Tân và Châu Thành; (28) Kế hoạch thử nghiệm hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo cá Heo (Botia modesta Bleeker, 1865) tại An Giang.

- Về các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước:

+ Phối hợp, hợp tác với các tổ chức, đơn vị ở các viện, trường, trung tâm trong và ngoài nước tổ chức triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể sau:

+ Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam thực hiện dự án “xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt”. (đã báo cáo nghiệm thu kết quả dự án).

+ Phối hợp với Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh thực hiện nội dung 1 trong đề tài “Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ chùm ngây dạng viên nang”.

+ Phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ triển khai dự án “Hỗ trợ công nhận và phát triển sản xuất giống lúa cộng đồng tỉnh An Giang năm 2014-2017”.

+ Hợp tác với tổ chức JICA (Nhật Bản) thực hiện dự án “Phát triển bền vững của nhóm ngành công nghiệp chính bằng cách xử lý các vấn đề môi trường do chất thải thủy sản gây ra bằng vi khuẩn đất Uchishiro”.

Một số sản phẩm do Trung tâm công nghệ sinh học An Giang làm chủ quy trình
https://www.facebook.com/1028574407238736/photos/?tab=album&album_id=1143984949031014Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499