Hợp tác quốc tế
Dự án hỗ trợ canh tác hữu cơ, chuyển giao kỹ thuật canh tác cây ăn quả và trợ giúp thị trường tiêu thụ ở tỉnh An Giang, Việt Nam (04/09/2016 02:42 AM)
The Joint Grass Roots Fukuoka (JGRF) là Tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Mục đích và các hoạt động của JGRF bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm trợ giúp về nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam cũng như các hoạt động thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác quốc tế và thúc đẩy trao đổi lẫn nhau thông qua các dự án trợ giúp kinh tế hướng đến mục tiêu đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Hiện Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang (ABC) và JGRF đang triển khai hợp tác thực nghiệm canh tác hữu cơ cây quýt và cây sung Nhật Bản tại ABC. Thực nghiệm dự kiến gồm ba giai đoạn:

• Giai đoạn 1 (2016): Dự án thí điểm (khảo nghiệm).
• Giai đoạn 2 (2016 - 2017): Trình diễn canh tác cây ăn quả và sản xuất phân trộn với nhóm mục tiêu là các nông dân cá thể.
• Giai đoạn 3 (2018 - 2020): Chương trình hợp tác JICA với nội dung tương tự dựa trên kết quả của Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.

           
                                Dự án thí điểm Giai đoạn 1 (2016)                                   Quả vả sau một tháng
                                                                                                                           trồng thử nghiệmTrở về

 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499