Hợp tác quốc tế
Dự án Khảo nghiệm công nghệ xử lý phụ phẩm ngành chế biến thủy sản sử dụng vi khuẩn đất Uchishiro, tại Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang (05/09/2016 02:28 AM)
Từ nhiều năm qua, bên cạnh sự phát triển nhanh và bước đầu có hiệu quả, ngành thủy sản cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đang vấp phải nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đó là những đòi hỏi về sự bền vững của môi trường sinh thái và nguồn lợi tự nhiên, sự bền vững của các vấn đề kinh tế - xã hội và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu thủy sản. Trong đó, một trong những thách thức của sự tăng trưởng nhanh là sự gia tăng số lượng phụ phẩm chế biến thủy sản. Sự gia tăng này đang trở thành mối lo ngại không nhỏ về môi trường. Do đó, việc quản lý các dư lượng thủy sản là vô cùng quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Dự án Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ xử lý phụ phẩm do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hỗ trợ sẽ cung cấp hệ thống BUIK SYSTEM, một sản phẩm được phát triển bởi Công ty TNHH Syudensya của Nhật Bản. Mục tiêu Dự án nhằm mục đích chứng minh và phổ biến "Hệ thống BUIK" thông qua các thử nghiệm (i) sản xuất thức ăn và phân bón hữu cơ từ chất thải và dư lượng thủy sản (ii) thiết lập một hệ thống sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản an toàn hơn với giảm lượng phân bón hóa chất, hóa chất nông nghiệp, và thuốc kháng sinh. Để đạt được mục đích, Nghiên cứu khảo sát sẽ xác minh tính hiệu quả của "Hệ thống BUIK" bằng cách giới thiệu các đơn vị máy móc, kỹ thuật, và bí quyết hoạt động về hệ thống sinh học tái chế thực phẩm, sử dụng "vi khuẩn đất Uchishiro " và hệ thống xử lý lên men / phân hủy được thiết lập gọi là "Hệ thống BUIK ".

Một số hình ảnh hoạt động của dự án:

Lắp đặt và giới thiệu hệ thống BUIK - 500

Sản phẩm của hệ thống BUIK – 500

Ao nuôi thử nghiệm

Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499